AVG-wet

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

De volgende gegevens leg ik vast:
√ Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
√ Geboortedatum van de cliënt(en)
√ Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)
√ Gezondheid- en behandelgegevens

Ten aanzien van deze gegevens geldt:

De doelstelling en het gebruik van de gegevens die ik van u vastleg en bewaar in een deels fysiek en deels digitaal dossier om mijn dienstverlening aan u zo goed mogelijk uit te voeren.

U heeft recht op inzage, correctie, afschrift en eventueel wissen (indien niet ter zaken doende) van deze gegevens, indien gewenst kunt u me hierover mailen/bellen.

De gegevens zijn alleen in te zien door de eigenaar van Foodreflex, te weten: Nieke Munning. De eigenaar valt onder geheimhoudingsplicht.

Alle persoonsgegevens zijn veilig bewaard, digitaal met wachtwoord en fysiek achter slot en grendel.

Indien het nodig is dat er gegevens worden gedeeld met derden wordt hier ondubbelzinnig, expliciet en vooraf toestemming voor gevraagd aan de cliënt. dit gebeurt alleen om het bij punt 1 gestelde doel te realiseren.

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Wat betekent het voor u:

Ik informeer u mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Dat betekent dat bij het intakegespreku gevraagd wordt het anamnese formulier te ondertekenen. U geeft daarmee akkoord voor het vastleggen van deze gegevens.


Detoxen
Heb jij ook elk jaar weer last van dezelfde vermoeidheid/ neerslachtigheid zodra de herfst begint? Dan is een detoxkuur voor jou misschien een oplossing. Een week lang rust voor je lijf en een grote schoonmaak van je organen. Waardoor je je weer fris, fit en blij kan voelen. Ik bied komende maanden de mogelijkheid om een een detoxkuur bij mij te volgen. Je ontvangt dan:
– Twee voetreflexmassages (ter afvoering van afvalstoffen)
– Magnesium voor 7 x een voetenbad
– Leem voor 7 dagen
– Een speciaal gemaakte detox kruiden thee voor 7 dagen 
– Persoonlijke begeleiding via whatsapp / email
– Tips om na deze week week gezond verder te gaan

Kosten voor dit totaalpakket zijn 140 euro. Voor meer informatie of aanmelden. info@foodreflex.nl

Nieuws
E: info@foodreflex.nl
T: 050 - 8795236
A: Mezenlaan 17, 9753 HX, Haren